Objawy - wezly-chlonne

Węzły chłonne

objawy.org.pl
Węzły chłonne

Wiele osób jest przekonanych, że węzły chłonne zlokalizowane są jedynie na szyi, pod pachami i w pachwinach. Na taki stan świadomości wpływa przede wszystkim fakt, iż węzły chłonne w tych właśnie miejscach są wyczuwalne przez skórę. Zatem pojawia się pytanie.

Gdzie są węzły chłonne?

W rzeczywistości w ciele człowieka zlokalizowanych jest około sześćset węzłów chłonnych, które stanowią podstawową część układu immunologicznego człowieka. W celu lepszej ochrony organizmu przed atakiem mikroorganizmów, węzły chłonne zlokalizowane są przy wszystkich narządach, a od ich pracy zależy kondycja organizmu. Można powiedzieć, że każdy narząd ludzkiego ciała ma własny system chłonny, składający się z sieci naczyń limfatycznych odprowadzających chłonkę, będącą płynem znajdującym się w przestrzeni międzykomórkowej, do żył, przy czym w procesie przekazywania chłonki do układu żylnego pośredniczy wiele węzłów chłonnych. Działanie węzła chłonnego sprowadza się do tego, aby w sytuacji wystąpienia stanu chorobowego, nie pozwolić chorobie na rozprzestrzenianie się.

Działanie węzłów chłonnych sprowadza się do trzech kwestii.

  1. Węzły chłonne stanowią biologiczny katalizator wyłapujący w organizmie wszelkiego rodzaju bakterie, pasożyty, wirusy, komórki nowotworowe ale także pewnego rodzaju substancje toksyczne.

  2. Zadaniem ich jest „uczenie” młodych komórek układu odpornościowego zwanych limfocytami B i T rozpoznawania mikroorganizmów, innych substancji i w końcu odróżniania ich od własnych elementów organizmu.

  3. Trzecim zadaniem jest wytwarzanie przez limfocyty B przeciwciał, czyli cząsteczek atakujących i niszczących komórki obce. Często porównywane są do bomb z opóźnionych zapłonem, które namnażają się w chwili dotarcia do odpowiedniego czułego ośrodka niebezpiecznej dla organizmu komórki. Poprzez namnożenie limfocytów, węzeł chłonny zwiększa swoją objętość, a ogromna ilość limfocytów rozpoczyna produkcję odpowiednich przeciwciał, które transportowane są poprzez sieć naczyń limfatycznych do krwiobiegu, a wraz z nim do każdej komórki organizmu.

 


Pozostałe tematy: